Địa chỉ: Tân Tiến – Tân Lâm Hương – Thạch Hà – Hà Tĩnh

Số điện thoại: 039.905.8881

Email: thinhbienajc@gmail.com

Fanpage: Chingthinh.com – Review cuộc sống THẬT

Linkedin: Ching Thinh Blogger